اخبار

رئیس اداره فر هنگ وارشاد اسلامی شهر ستان جو یبار

ایران قوی با تحقق کارکردهای مسجد طراز اسلامی امکان پذیر است

ایران قوی با تحقق کارکردهای مسجد طراز اسلامی امکان پذیر است
ایران قوی با تحقق کارکردهای مسجد طراز اسلامی امکان پذیر است

                    

محمد فوقی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان جویبار گفت:ایران قوی یک راهبرد اساسی در نظام جمهوری اسلامی است که قبل از فروپاشی شوروی سابق یکی ازمطالبات حضرت امام خمینی اصراربررسیدن مسلمانان به مرزقدرت سوم جهان بود وراهکار ایران قوی با تحقق کارکردهای مسجد طرازاسلامی قابل قبول وامگان پذیزاست.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان چویبار گفت:ایران قوی که از منویات مقام معظم رهبری هست باید به یک گفتمان قوی تبدیل شود وبا اتکاء به توانمندی هاوظر فیت های درون کشورقابل تحقق است واین موضوع را باید همه مسئولین باورکنند و با هماهنگی بین کلیه دستگاههای اجرائی کشورامکان پذیراست.

وی گفت:ایران قوی یاید به یک طرح ملی تبدیل شود وبا کشف  وشکوفائی استعدادهای نسل جوان وحمایت ازپژوهشگران و نخبگان حوزه فرهنگ و هنر ومسجد و قرآن می تواند درمقابل تهدیدات دشمن مصونیت پیدا کرد .

وی تصریح کرد: فعالیت های مساجد و کارکردهای آن در دوران کرو تا نه تنها تعطیل نشد بلکه تشدید شد و بیساری از فعالیت های مساجد  بااقتضائات روزوبا تبدیل به پایگاههای سلامت محوروهمدلی ومواسات با نیازمندان افزایش یافت و همانگونه که مساجد به میدان آمدند برای ایران قوی شدن همه مسولین باید به میدان بیایندا

یران قوی به مساجد قوی درشان نظام جمهوری اسلامی نیازمند است تا باترویج فرهنگ اسلامی درمقابل فرهنگ مبتذل غرب بایستد وراه نفوذ فرهنگ بیگانه را مسدود نماید.

وی در خاتمه گفت:با دستورالعمل و بخشنامه ایران قوی تحقق نمی یابد وباید مسولین همانند حاج قاسم سلیمانی به خط مقدم ومیدان بیایند تا تهدیدات دشمن را به فرصت تبدیل کنیم و با تولید محتوی درفضای مجازی و فرهنگی هوشمندانه عمل کنیم و تمامی توطئه های دشمن خنثی وآنها رامایوس ونا امید کنیم،تحقق بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری بهترین نقشه راه برای ایران قوی شدن است.

کانونهای فرهنگی هنری مساجد با فعالیت های فرهنگی وهنری و برنامه های متنوع و جذاب می توانند طلایه دارایران قوی باشند.

۱۶ دی ۱۳۹۹ ۰۸:۲۷
روابط عمومی اداره فر هنگ وارشاد اسلامی شهر ستان جویبار |

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید