اداره جویبار

فراخوان ارسال آثار برای شرکت در نوزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه از سوی دبیرخانه این جایزه منتشر شد.
فراخوان ارسال آثار برای شرکت در نوزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه از سوی دبیرخانه این جایزه منتشر شد.
۰۸ آبان ۱۳۹۹ - ۷:۲۹
[ تعداد بازدید : ۴۹۷ ]
روز مازندران باید رنگ و بوی برنامه های فرهنگی ودینی داشته باشد
روز مازندران باید رنگ و بوی برنامه های فرهنگی ودینی داشته باشد
۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۵
[ تعداد بازدید : ۴۸ ]
گرامی باد هفته ی وحدت
گرامی باد هفته ی وحدت
۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۴۵
[ تعداد بازدید : ۷۰ ]
دومین جلسه کمیته فر هنگی  مر بو ط به محلات آسیب دیده  اجتماعی در سالن کنفرانس اداره فر هنگ وارشاد اسلامی شهر ستان جویباربر گزار شد
دومین جلسه کمیته فر هنگی مر بو ط به محلات آسیب دیده اجتماعی در سالن کنفرانس اداره فر هنگ وارشاد اسلامی شهر ستان جویباربر گزار شد
۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶
[ تعداد بازدید : ۴۱ ]
جلسه ستاد جشنواره روستا های دوستدار کتاب جویبار بر گزارشد
جلسه ستاد جشنواره روستا های دوستدار کتاب جویبار بر گزارشد
۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
[ تعداد بازدید : ۲۱۷ ]
برگزاری نخستین جشنواره یاریگران زندگی در سطح استان
برگزاری نخستین جشنواره یاریگران زندگی در سطح استان
۰۳ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۴۱
[ تعداد بازدید : ۳۶ ]
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۰۶ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴